• EN
  • NL

Colofon

Photography & text by Niels van Tol
Niels van Tol Fotografie is based in The Hague, The Netherlands
Chamber of Commerce No: 60579056
VAT No: NL1316.35.803.B02

Copyright

The content of this site is copyrighted by Niels van Tol Fotografie. It is not allowed to reproduce, distribute or publish photos of this site without written permission in any way whatsoever. All the images shown on this website, as well as the design and content are copyrighted by Niels van Tol Fotografie.

Disclaimer

Although the owner of this site does its best to provide all information, services and products as accurately as possible, he can not be held liable for any errors, defects or other damaging consequences arising from the use of this website. The owner of the website therefore refuses any liability whatsoever, within the limits of Dutch law.

Colofon

Fotografie & tekst: Niels van Tol
Niels van Tol Fotografie is gevestigd in Den Haag
KvK nr. 60579056
Vestigingsnr. 000029762863
BTW nr. NL1316.35.803.B02

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Deze rechten berusten bij Niels van Tol Fotografie. Het is niet toegestaan foto’s van deze site zonder schriftelijke toestemming te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook. Voor alle op deze website weergegeven foto’s, het ontwerp en de inhoud geldt dat het copyright in eigendom is van Niels van Tol Fotografie.

Disclaimer

Hoewel de eigenaar van deze site zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan hij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. De eigenaar van de website ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Voor geplaatste portretten is mondeling, danwel schriftelijk toestemming gevraagd. Wilt u uw foto desondanks verwijderd hebben, stuurt u dan een mail naar hi@nielsvantol.com.